VI niedziela Wielkiego Postu. Komentarz do Ewangelii.

Czytaj więcej

V niedziela Wielkiego Postu. Komentarz do Ewangelii.

Czytaj więcej

IV niedziela Wielkiego Postu. Komentarz do Ewangelii.

Czytaj więcej

Dobra Nowina dla Ciebie – Jezus jest Panem i żyje!!! Głoś Go swoim życiem.

Benedykt XVI w encyklice „Deus caritas est” napisze, że „U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”. Dla nas tą Osobą jest Jezus, który żyje i jest Źródłem życia, radości, pokoju. Nie bójmy się głosić Go swoim życiem. Im bardziej świat każe nam być cicho, tym bardziej głośmy Pana. Modlę się o ten dar dla każdego z Was. Słuchając pieśni (poniżej) proś też Ducha Świętego, aby wzbudzał w sercach wszystkich  ochrzczonych – w Twoim i moim też – dar niezachwianej wiary, aby Jezus mógł poprzez nasze życie dokonywać odnowy tego świata.

Dz 2,22 – 24 Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim

Czytaj więcej

Jak jest z tym powołaniem?

Czytaj więcej