Recent Posts by Ks. Maciej Sarbinowski sdb

V niedziela wielkanocna

Co jest największym pragnieniem serca? Wołanie Filipa z dzisiejszej Ewangelii odsłania je. "Panie, pokaż nam Ojca". Właśnie widzenia Ojca...
Czytaj więcej

III niedziela wielkanocna

Idą do Emaus i sprzeczają się ze sobą! Przynajmniej to robią. Ale kiedy spotykają i rozpoznają Jezusa, to biegną ile sił w nogach, aby powiedzieć innym, że On żyje!!! Moim Emaus jest dzisiejsza Eucharystia. Ten sam Jezus, to samo doświadczenie. Czy po zakończonej Mszy biegnę jak oni, aby powiedzieć innym, że spotkałem Jezusa i że…
Czytaj więcej

Recent Comments by Ks. Maciej Sarbinowski sdb

No comments by Ks. Maciej Sarbinowski sdb yet.