PPD – czyli Pierwsza Pomoc Duchowa

Bazując na doświadczeniu mistrzów życia duchowego, spowiedników, egzorcystów i kierowników duchowych wiemy, że Bóg prowadzi każdego indywidualnie w jedyny i niepowtarzalny sposób, zapraszając do osobistej współpracy każdego dnia. Wychodzenie z konsekwencji grzechów i ze zniewoleń oraz wchodzenie w Boże błogosławieństwo jest owocem codziennej, radykalnej, osobistej współpracy z łaską Bożą m.in. poprzez codzienną Eucharystię, regularny sakrament pojednania i rozwijanie głębokiego życia modlitewnego, szczególnie przez adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę różańcową. Pisząc to chcemy zaznaczyć, że tzw. wyjątkowe wydarzenia, czyli modlitwa uwolnienia bądź uzdrowienia wewnętrznego prowadzona przez kapłana jest elementem towarzyszącym w osobistym życiu duchowym penitenta, a nie jego najważniejszym elementem. Dlatego zachęcamy Was do zbudowania osobistego programu rozwoju życia duchowego, który pozwoli Wam każdego dnia współpracować z łaską Bożą.

Poniżej podajemy konferencje, których treść może Wam pomóc w zrozumieniu Waszego życia duchowego oraz zbudować wspomniany wyżej osobisty program życia duchowego.

Modlitwa codziennego oddana się Matce Bożej

Modlitwy złamania przekleństwa

33 dniowe rekolekcje - Oto Matka Twoja

Praktyka modlitwy uniżenia i wywyższenia

Fronda - modlitwa leżenia krzyżem

Prawda o Bogu, człowieku i demonie

Zakładam dziś na siebie... tekst modlitwy

Zrywam bezbożne więzy duszy - tekst modlitwy

ks. Marian Piątkowski - Moc przekleństwa i sposoby obrony

ks. dr. Bogusław Jaworowski - egzorcysta, wykład - przekleństwo

ks. Piotr Glass - duchowe przerwanie z przekleństwem

ks. Piotr Glass - poranienia w rodzinie ze strony ojca i matki

Wywiad z o. J. Witko - Błogosławieństwo i przekleństwo

o. J. Witko - błogosławieństwo: praktyczne uwagi